Euro Corgi Show Tallinn 2014

31.05.2014 Euro Corgi Show Tallinn

MADERA Z Jurajskiego Zamku, klasa pośrednia, dosk. 4 lokata

UNIKATKA FEST Virgo Vestali, klasa championów, dosk. 2 lokata

01.06.2014 IDS Tallinn

MADERA Z Jurajskiego Zamku, klasa pośrednia, bdb

UNIKATKA FEST Virgo Vestalis, klasa championów, dosk, 2 lokata

Copyright by Z Jurajskiego Zamku
Do góry